© Cor Eifionydd      Chwefror 2015

Recordiadau

Mae Côr Eifionydd wedi recordio dau gaset a dwy CD. Gallwch brynu’r CD yn uniongyrchol gan aelodau’r côr, o siopau cymraeg, neu o wefan Sain.

Rhwng Môr a Mynydd (1994)     SAIN C2081N

Y carnifal, Mae’r dydd yn cilio, Cân yn ofer;  Iesu’r mab di-nam, Yno yn hwyrddydd Ebrill

Mae’r gân hon i ni, Doed a ddêl, Dyrchafaf fy llygaid, Heno, Un wyt â’r ysbryd glân,

Lisa lân, Dawns y dail

Unawdwyr: Siân Eirian,  Ian Rees, Arwyn Jones

Côr Eifionydd (1990)            SAIN  C427

Yfory, Cof am y Cyfiawn Iesu, Hava nageela, Cennin aur, Morte Criste,

Nid arna’i mae’r bai, Llawenhewch yn yr Iôr, Tir glas, Ym malchder Mai,

Byddwn oll yn llon, Tra bo dau.

12. Morwyn yfory; 13. Y gelynnen; 14. Y cyfan sydd gennyf i roi.

Dathliad (2011)    SAIN SCD 2632

Cantate Domino, Tangnefedd Duw, Gweld Phyllis Wnes, A Gentle Alleluia

Y Tangnefeddwyr, Gweddi'r Arglwydd, Tyrd Atom Ni, Hwiangerdd y Nadolig

Y Corn, Yr Hydref, Cantigl Jean Racine, Cerbyd yr Ior.

Reordiad I ddathlu 25 mlynedd o’r côr sy’n cynnwys caneuon amrywiol.

Prynu CD

Meseia (2001)     SAIN SCD 2243

Agorawd, Llonnwch Chwi fy Mhobl, Pob Rhyw Bantle a Lwyr Gyfodir,

A Gogoniant yr Iôr, Cans i Nyni Fe Aned Mab, Yn Sydyn Iawn Yr Oedd Gyda’r Angel, Mae’n Ddirmygedig, Diau, Diau Ef a Ddug Ein Gwae,

Trwy’i Gleisiau Ef Fe’n Iachawyd, Crwydrasom Ni Fel Praidd Ar Led, Haleliwia,

Mi Wn Mai Byw Yw Ef, Fy Mhrynwr, Yr Utgorn A Gân,

Teilwng Yw Yr Oen Gadd Ei Ladd, Amen.         

Unawdwyr: Siân Eirian, Ian Rees, Aled Edwards, Helen Medi   

Prynu CD

Recordiad arbennig o gytganau ac unawdau’r Meseia gan y côr gyda cherddorfa Siambr ac unawdwyr o fri.